اصول

نمونه سوالات تستی نوبت اول اصول1 پایه8 (برائت)

بسم الله الرحمن الرحیم

آزمون نوبت اول اصول1 پایه8(برائت)

1) نظر مصنف پیرامون چگونگی تقدیم ادله بر اصول عملیه چیست؟

الف ـ دلیل علمی و غیر علمی رافع موضوع اصل است(ورود)

ب ـ دلیل علمی، رافع موضوع اصل است(ورود). و دلیل غیر علمی، نازل منزله رافع موضوع اصل است(حکومت)

ج ـ دلیل، خاص است و اصل، عام است و دلیل از باب تخصیص(تقدیم خاص بر عام) مقدم است

د ـ دلیل غیر علمی، رافع موضوع اصل است(ورود). و دلیل علمی، نازل منزله رافع موضوع اصل است(حکومت)

2) به نظر مصنف آیه شریفه(لا یُکلِّف اللهُ نفساً إلا ما آتاها) در چه صورتی دال بر برائت در شبهات حکمیه تحریمیه فقدان نص است؟

الف ـ أن یراد بالموصول المال

ب ـ أن یراد بالموصول نفس فعل الشیء أو ترکه فإعطاؤه کنایة عن الإقدار علیه

ج ـ أن یراد بالموصول نفس الحکم و التکلیف و ایتاؤه عبارة عن الإعلام به

د ـ الف و ب

3) به نظر مصنف، مرفوع در حدیث”رُفعَ عن اُمتی ما لا یعلمون”چیست؟

الف ـ مطلق الآثار(الشرعیة و العقلیة و العادیة) المترتبة علی هذه العنوانات من حیث هی

ب ـ مطلق الآثار(الشرعیة و العقلیة و العادیة) المترتبة علی الشیئ لا بشرط هذه الامور

ج ـ خصوص الآثار المجعولة التی وضعها الشارع المترتبة علی الشیئ بوصف عدم هذه الامور

د ـ خصوص الآثار المجعولة التی وضعها الشارع المترتبة علی الشیئ لا بشرط هذه الامور

4) “و منها قوله علیه السلام فی مرسلة الفقیه: «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» استدل به الصدوق علی جواز القنوت بالفارسیة و دلالته علی المطلب أوضح من الکل”چرا به نظر مصنف، دلالت مرسله فقیه بر برائت در شبهات حکمیه تحریمیه از همه روایات واضح تر است؟

الف ـ زیرا مختص شبهات تحریمیه است ولی سایر روایات، مختص شبهات تحریمیه نبود

ب ـ زیرا ظاهر روایت، ورود نهی در شیئ بعنوان اولی است نه بعنوان مجهول الحکم لذا ظهور در عدم وجوب احتیاط دارد و قابل تعارض با ادله احتیاط است

ج ـ زیرا مختص به شبهات حکمیه است ولی سایر روایات، مختص شبهات حکمیه نبود

د ـ زیرا شیخ صدوق هم از روایت، برائت را فهمیده

5) درباره دلیل عقلی بر برائت کدام گزینه صحیح است؟

الف ـ قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده وجوب دفع ضرر(عقاب) محتمل تعارض می کند

ب ـ حکم عقل، مبنی بر و جوب دفع ضرر(عقاب) محتمل بیان عقلی بوده و موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را از بین می برد

ج : حکم عقل، مبنی بر قبح عقاب بلا بیان، موضوع قاعده وجوب دفع ضرر(عقاب) محتمل را از بین می برد

د ـ مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان، شک در مکلَّفٌ­به است و مورد قاعده وجوب دفع ضرر(عقاب) محتمل، شک در تکلیف است

6) به نظر مصنف اخبار توقف مانند: «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» دلالت بر چه معنایی می کند؟

الف ـ وجوب مولوی توقف در فتوی و عمل در تمام شبهات حکمیه تحریمیه

ب ـ فقط دلالت بر وجوب ارشادی توقف در فتوی و عمل در تمام شبهات حکمیه تحریمیه می کند

ج ـ حرمت حکم و فتوای بدون علم

د ـ ارشاد به اجتناب از هلاکت محتمل در شبهات می کند. اگر هلاکت محتمل، عقاب اخروی باشد ارشاد وجوبی است و اگر هلاکت محتمل، غیر از عقاب اخروی باشد ارشاد استحبابی است

7) “إن متعلق التکلیف المشکوک إما أن یکون فعلاً کلیاً متعلّقاً للحکم الشرعی الکلی کـ ………… و إما أن یکون فعلاً جزئیاً متعلقاً للحکم الجزئی کـ………… .

الف ـ شرب التتن ــ الدعاء عند رؤیة الهلال

ب ـ شرب هذا المائع المحتمل کونه خمراً ــ شرب التتن

ج ـ الدعاء عند رؤیة الهلال ــ شرب هذا المائع المحتمل کونه خمراً

د ـ الدعاء عند رؤیة الهلال ــ شرب التتن

8) “إتلاف المال المحترم نسیاناً أو خطاً لا یرتفع معه الضمان”  چرا حدیث رفع، اثر ضمان در فرض مذکور در عبارت را رفع نمی کند؟

الف ـ زیرا رفع ضمان، امتنان بر امت نیست

ب ـ زیرا ضمان اثر بشرط الخطا(بشرط الشیئ) است

ج ـ زیرا ضمان اثر مجعول شرعی نیست

د ـ زیرا مرفوع در حدیث رفع، خود امور تسعة است نه آثار آنها

9) نظر مصنف پیرامون دلالت حدیث شریف «الناسُ فی سعة ما لم یعلموا» چیست؟

الف ـ فقط در صورتی دلالت بر برائت در شبهات حکمیه تحریمیه می کند که «ما» موصوله باشد و «سعة» به آن اضافه شده باشد

ب ـ فقط در صورتی دلالت بر برائت در شبهات حکمیه تحریمیه می کند که «ما» مصدریه ظرفیه باشد

ج ـ فقط در صورتی دلالت بر برائت در شبهات حکمیه تحریمیه می کند که بیان خاص یا عام بر حکم شبهه موجود نباشد

د ـ حدیث دلالت بر برائت نمی کند و مربوط به حکم قاصری(نادان و دیوانه) است که چیزی نمی داند

10) “قد یحتج علی البرائة بصحیحة عبد الرحمن فی من تزوج إمرأة فی عدتها قال: «أما إذا کان بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها”

مطابق نظر مصنف، اگر مراد از جهالت، جهل به انقضای عده در فرض علم به اصل عده و مقدار عده باشد حدیث مربوط به …………… و اگر مراد، جهل به مقدار عده در فرض علم به اصل عده باشد حدیث مربوط به ………………. می باشد.

الف ـ شبهات موضوعیه ــ شبهات حکمیه

ب ـ شبهات حکمیه ــ شبهات موضوعیه

ج ـ شبهات موضوعیه ــ شبهات موضوعیه

د ـ شبهات حکمیه ــ شبهات حکمیه

قرارگاه عمار حوزه علمیه منصوریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 12 =

دکمه بازگشت به بالا