اصول

نمونه سوالات تستی اصول یک پایه ده + جواب

‌امتحان اصول ۱ پایه ۱۰

۱ -المراد بالواحد فی عنوان المسئله …….

الف الواحد المفهومی

الف الواحد الشخصی

ج مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجا تحت عنوانین ●

د الواحد النوعی

۲-الفرق بین مساله الاجتماع و النهی فی العباده …

الف هو جهته البحث●

ب هو باتعدد الموضوعات

ج با تعدد المحمولات

د لافرق بین المسئلتین

۳-مسئله الاجتماع …….

الف -کانت من مسائل الکلامیه

ب -کانت من مسائل الفقهیه

ج -کانت من مبادی الاحکامیه

د -کانت من مسائل الاصولیه

۴ -مسئله اجتماع امر و نهی …..

الف -اختصاص به امر و نهی نفسی عینی یقینی دارد

ب-اختصاص ندارد و شامل هر دو امر و نهی می شود ●

ج -شامل هر دو امر و نهی نمی شود

د-شامل امر و نهی تخییری نمی شود

۵-فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعارض …..

الف -مسئله اجتماع، در ماده اجتماع امر و نهی مناط دارد ولی تعارض هر دو دلیل مناط ندارد ●

ب -ثبوتا فرقی با هم ندارند

ج‌-در تعارض در ماده اجتماع مقتضی وجود ندارد ولی در اجتماع یکی از دو دلیل مقتضی دارد

۶-اتیان الجمع بداعی الامر ….

الف -یقتضی لسقوط الامر مطلقا

ب -علی الجواز یسقط الامر مطلقا ●

ج -فی العبادات لایسقط و فی المعاملات یسقط

د -لایسقط مطلقا

۷-فلحق فی المسئله الاجتماع الامر و انهی …….‌

الف -هو القول بالامتناع ●

ب -هو القول بالجواز

ج فی المعاملات لایجوز و فی العبادات یجوز

د -فی المرتبته الاقتضاء لا یجوز و فی المرتبته الفعلیه یجوز

۸- ان الاحکام الخمسه ….

الف -متضاده فی مقام الاقتضاء

ب- متضاده فی مقام الفعلیه●

ج -مطلقا متضاده

د -لیست بینهما متضاده

۹ -متعلق احکام …….است

الف – متعلق احکام عناوین کلی است

ب -متعلق احکام فعل مکلف است ●

۱۰- مسئله الاجتماع من مسائل …..

الف-من مسائل اللفظیه

ب-من مسائل العقلیه ●

ج -من کلتا مسئلتین

د -فیها اختلاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =

دکمه بازگشت به بالا