فقه

نمونه سوالات تستی اصول پایه نه + جواب

سوالات اصول پایه ۹

1-ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه

الف- عن عوارضه الغریبه

ب-عن عوارضه القریبه

ج -عن عوارضه الذاتیه ■

د عن عوارضه مطلقا

2-از نظر مرحوم اقای آخوند تمایز علوم به ….

الف- تمایز موضوعات

ب- تمایز محمولات

ج- تمایز مسائل

د-تمایز اغراض■

3-از نظر مرحوم آخوند موضوع علم اصول عبارتند از ….
الف -ادله اربعه بما هی ادله

ب ادله اربعه بما هی هی

ج‌ امر کلی منطبق بر موضو عات مسائل مختلف و پراکنده ■

د-امر کلی منطبق بر موضو عات مسائل مشترک و جامع

4-گزینه صحیح را مشخص کنید

الف -الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنی■

ب -الوضع هو تخصیص اللفظ بالمعنی

ج الوضع هو جعل اللفظ فی مقابل المعنی

ب -مورد ب و ج‌ صحیح است .

5-برای وضع خاص و موضوع له خاص مثال زده اند به ؟

الف کوضع الاعلام الشخصیه■

ب کوضع اسماء الاجناس

ج کوضع الحروف و الضمائر

د کوضع الحروف و اسماء الاشاره

۶-از نظر مرحوم آقای آخوند وضع ضمائر و اسماء اشاره …..
الف -وضع خاص موضوع له خاص

ب -وضع عام موضوع له عام ■

ج -وضع خاص موضوع له عام

د -وضع عام‌ موضوع له خاص

7-صحته استعمال اللفظ فی ما یناسب ما وضع له

الف بالوضع

ب بالطبع ■

ج بالوضع و الطبع

د بالاستحسان العرفی

8-جمله ضرب فعل ماض (ضرب فعل ماضی است ) از مصادیق …….

الف -اطلاق اللفظ و اراده نوعه■

ب اطلاق اللفظ و اراده شخصه

ج اطلاق اللفظ و اراده صنفه

د اطلاق اللفظ و اراده نقشه فی الکلام

9′- اما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق الطوسی من ان الدلاله تتبع الاراده

الف – ناظره الی کون الالفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده

ب -فلیس ناظره الی کون الالفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده

ج-فهو ناظر الی ان دلاله الالفاظ علی معانیها بالدلاله التصدیقیه تتبع الاراده

د- گزینه ب و ج صحیح است .■

10- گزینه صحیح را مشخص کنید

الف -ان المرکبات تحتاج الی وضع علی حده غیر وضع المرکبات

ب -لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات ضروره عدم الحاجه الیه ■

ج-لاوجه لتوهم استقلال المفردات عن المرکبات فی مقام الوضع

د -لا وجه لتوهم عدم استقلال المفردات عن المرکبات فی مقام الوضع

قرارگاه عمار حوزه علمیه منصوریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + یازده =

دکمه بازگشت به بالا