معربی که فقط مرفوع واقع می شود

دکمه بازگشت به بالا