اصول

نمونه سوالات تستی نوبت اول اصول2 پایه8 (استصحاب)

آزمون  نوبت اول اصول2 پایه8 (استصحاب)

1) “الاستصحاب ابقاء ما کان. و دخل الوصف فی الموضوع مشعر بعلیته للحکم

مراد از کلمه «الوصف» و «الموضوع» و «الحکم» در عبارت فوق به ترتیب عبارت است از:

الف ـ صله ـ موصول ـ ابقاء

ب ـ موصول ـ صله ـ ابقاء

ج ـ ابقاء ـ موصول ـ صله

د ـ ما کان ـ الاستصحاب ـ ابقاء

2) درباره ماهیت استصحاب، کدام گزینه صحیح است؟

الف ـ اگر استصحاب از احکام عقل باشد، نظیر برائت و احتیاط از اصول عملیه خواهد بود

ب ـ اگر استصحاب از احکام عقل باشد از غیر مستقلات عقلیه خواهد بود

ج ـ اگر استصحاب، مستفاد از اخبار باشد دلیل اجتهادی خواهد بود

د ـ استصحاب چه از احکام عقل باشد و چه مستفاد از اخبار باشد از اصول عملیه خواهد بود

3) اگر یقین به عدالت امروز داشته باشیم و شک در عدالت دیروز کنیم و عدالت یقینی امروز را به دیروز سرایت دهیم نام این عمل چیست؟

الف ـ استصحاب اصطلاحی

ب ـ استصحاب قهقری

ج ـ قاعده شک ساری

د ـ قاعده شک بعد الفراغ

4) چرا در احکام عقلیه، استصحاب جاری نیست؟

الف ـ زیرا احکام عقلی شک بردار نیست

ب ـ زیرا ادله استصحاب شامل احکام عقلی نمی شود و مختص به احکام شرعیه است

ج ـ زیرا شک در حکم عقلی مستلزم شک در موضوع می شود و در جریان استصحاب، احراز موضوع شرط است

د ـ زیرا یقین سابق و شک لاحق که از ارکان استصحاب است در احکام عقلی جاری نمی شود

5) استصحاب لیل و نهار، شک در ……… است و استصحاب طهارت بعد از حدوث وذی و مذی شک در ………….. است.

الف ـ وجود رافع ــ مقتضی

ب ـ مقتضی ــ وجود رافع

ج ـ مقتضی ــ رافعیت رافع

د ـ وجود رافع ــ رافعیت رافع

6) درباره دلالت صحیحه اول زراره که فرمود: «و إلا فانه علی یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین ابداً بالشک» کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف ـ اگر الف و لام در«الیقین» را برای عهد بدانیم، دلالت بر استصحاب در باب وضو می کند

ب ـ اگر الف و لام در «الیقین» را برای جنس بدانیم، دلالت بر استصحاب در تمام ابواب می کند

ج ـ جواب شرط«إلا»، محذوف است و «فانه علی یقین …» جانشین آن است

د ـ اگر الف و لام در «الیقین» را برای جنس بدانیم «الیقین» عام بوده و وقتی در سیاق نفی قرار می گیرد مانند «لم آخذ کل الدراهم» دلالت بر سلب کلی نمی کند

7) نظر مصنف درباره دلالت صحیحه سوم زراره که می فرماید: «إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخری و لا ینقض الیقین بالشک» چیست؟

الف ـ اگر مراد از روایت، لزوم بنا نهادن بر اقل و لزوم ضمیمه کردن رکعت متصل باشد حدیث، مفید استصحاب است

ب ـ اگر مراد از روایت، لزوم بنا نهادن بر اقل و لزوم ضمیمه کردن نماز احتیاط بصورت منفصل باشد حدیث، مفید استصحاب است

ج ـ صدر حدیث هم دلالت بر استصحاب عدم اتیان اکثر می نماید و هم دلالت بر قاعده احتیاط و یقین به برائت می کند

د ـ صدر روایت دلالت بر استصحاب و فقرات دیگر حدیث، دلالت بر قاعده احتیاط و یقین به برائت می کند

8) در باب استصحاب و تفاوت آن با قاعده شک ساری کدام گزینه صحیح است؟

الف ـ در استصحاب باید زمان متعلق یقین و شک متفاوت باشد و تفاوت زمان خود یقین و شک لازم نیست

ب ـ در استصحاب باید زمان خود یقین و شک متفاوت باشد و تفاوت زمان متعلق یقین و شک لازم نیست

ج ـ ان یقطع یوم الجمعة بعدالة زید فی زمان ثم یشک یوم السبت فی عدالته فی ذلک الزمان فهو مجری الاستصحاب

د ـ در استصحاب باید زمان شک متاخر از زمان یقین باشد

9) به نظر مصنف، چرا احادیث عامه استصحاب، مختص شک در رافع است و شامل شک در مقتضی نمی باشد؟

الف ـ زیرا معنای حقیقی «نقض»، رفع الامر الثابت است

ب ـ زیرا معنای مجاز قریب «نقض»، رفع الامر الثابت است

ج ـ زیرا عمومیت متعلق یک فعل، باعث تعمیم فعل می شود

د ـ زیرا مورد همه آنها شک در رافع است نه شک در مقتضی

10) کدام گزینه، استصحاب کلی قسم سوم است؟

الف ـ ان یکون الشک من جهة الشک فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد

ب ـ ان یکون الشک من جهة الشک فی تعیین ذلک الفرد و تردد بین ما هو باق جزماً و بین ما هو مرتفع قطعاً

ج ـ ان یکون الشک من جهة الشک فی بقاء ذلک الفرد

د ـ لو تردد من فی اتلدار بین کونه حیواناً لا یعیش الا سنة و کونه حیواناً یعیش مائة سنة فیجوز بعد السنة الاولی استصحاب الکلی

قرارگاه عمار حوزه علمیه منصوریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا